Islam

Subhanallah Alhamdulillah AllahuAkbar

Rasulullah SAW berkata “Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah, tetaplah menyempurnakan kewajipan mu kepada Allah, dan kerjakanlah pekerjaan rumah tangga mu. Kemudian, apabila engkau akan tidur, ucapkanlah Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x dan Allahu Akbar 34x. Ini lebih baik bagi mu dari seorang pembantu” Dalam kisah yang lain, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Muaz bin Jabal “Wahai …

Continue Reading