Islam Motivasi

Orang Baik

MENGAPA ORANG BAIK SERING KALAH? Kerana orang baik tidak menghalalkan segala macam cara untuk meraih kemenangan. MENGAPA ORANG BAIK SERING DISAKITI? Kerana orang baik selalu mendahulukan orang lain. Dalam ruang kebahagiaannya, ia tidak menyediakan untuk dirinya sendiri, kecuali hanya sedikit. MENGAPA ORANG BAIK KERAP TERTIPU? Kerana orang baik selalu memandang orang lain tulus seperti dirinya. …

Continue Reading