Islam

Pengajaran Dari Surah Yusuf

Assalamualaikum

“Demi Sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar)” – 12:7

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman – 12:111

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah

Sekian. Wassalam.

Rujukan : tafsirq.com, khairulorama.wordpress.com
Pic: google

6 thoughts on “Pengajaran Dari Surah Yusuf”

Leave a Reply