Uncategorized

Antara Harga Dan Nilai

Assalamualaikum “Harga adalah apa yang kita bayar dan nilai adalah apa yang kita dapat” Walaupun berkaitan, pasti ada maksud yang berbeza diantara harga dan nilai. Harga bermaksud sejumlah wang yang perlu dibayar untuk sesuatu barang atau perkhidmatan.  Nilai pula adalah sesuatu yang berguna, mempunyai makna atau berkualiti. Sesuatu perkara/barang dan perkhidmatan dikatakan mempunyai nilai jika …

Continue Reading