6 thoughts on “Strength”

  1. Never give up, never surrender hehee.. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itu kita perlu berusaha. Berjaya atau tidak adalah perkara kedua & yg penting adalah usaha kerana usaha yg tulus mampu membawa kejayaan di akhirat.. in shaa Allah.

    1. Usaha tangga kejayaan…
      Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya…
      Thanks Khir 🙂

Leave a Reply